Proje Açıklaması

İçmesuyu şebeke hatlarının düktilfont boru ile değişiminin yapılması ve hatların iski'ye devri işi