Proje Açıklaması

Su sayaçlarının iski'ye devri için yapılan proje ve tesisat çalışmaları