Proje Açıklaması

Köy projesi içmesuyu şebeke hatları Düktil font boru imalatı yapılması ve iski'ye devri işi