Proje Açıklaması

İstinyepark sitesi su sayaçlarının iski'ye devri için yapılan proje ve tesisat çalışmaları işi