Yangın suyu şebeke sistemleri

Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemleri


 

Hidrant, ana yangın besleme hattından hortum ve diğer yangından korunma cihazlarına su almak amacıyla ana yangın besleme hattına yapılan bağlantıdır.

Yangın hidrantı, itfaiyenin yangına müdahele esnasında bağlantı yapması için bırakılan ağızlara denir. Yangın esnasında bina dışına belirli aralıklarla yerleştirilen hidrantlarla itfaiye araçlarına su takviyesi yapılır veya direk hortum da bağlanılarak yangına da müdahale edilebilir. Hidrant hatlarının bağlantıları şehir suyu şebekesinden veya büyük işletmelerde yangın pompasından beslenir.

 

YERÜSTÜ HİDRANTLAR

İmar planlama alanı 5000 m2’den büyük olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi yapılması şarttır.

Tasarım Bilgileri

(a) Hidrantlar arası uzaklık çok tehlikeli bölgelerde 50 m, tehlikeli bölgelerde 100 m, orta tehlikeli bölgelerde 125 m, az tehlikeli bölgelerde 150 m alınmalıdır.

(b) Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir.

(c) Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı 150 mm olmalıdır.

(d) Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilmelidir.

(e) Hidrant boyları, kullanıllan bölgenin iklim şartlarına bağlı donma derinliği göz önüne alınarak seçilir.

YANGIN DOLAPLARI

Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında ve kapalı kullanım alanı 2000 m2’den büyük bütün binalarda yangın dolabı yapılması mecburidir.

Tasarım Bilgileri
(a) Sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları sisteminin bulunduğu yapılarda;
◗ Su deposu kapasitesi en az 200 lt/dk debiyi 60 dakika süre ile karşılayacak şekilde en az 12 m³ olacaktır.
◗ Yangın dolapları sistemlerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı 50 mm’den az olmamak üzere yapılacak hidrolik hesaplara göre belirlenmelidir.
◗ Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

(b) Sprinkler sistemi ile korunan ve katlarda itfaiye bağlantı vanası kullanılan binalarda, yangın dolapları arasındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.

(c) Birleşik veya ayrı yangın dolabı sabit boru tesisatına bağlanan 25 mm hortum sistemlerinde, basıncın 7 bar’ı geçmesi durumunda basınç düşürücüler kullanılmalıdır.

(d) Birleşik veya ayrı yangın dolabı sabit boru tesisatına bağlanan 50 mm hortum sistemlerinde basıncın 9 bar’ı geçmesi durumunda basınç düşürücü kullanılmalıdır.

(e) 25 mm hortum sistemlerini bulunduran yangın dolaplarının sprinkler tesisatına bağlandığı birleşik sistemlerde yangın dolabı bağlantı hatlarının aşağıdaki durumlara uygun yapılması tavsiye edilir.
◗ 25 mm hortum sistemi içeren yangın dolapları sprinkler sistemine bağlantısı 65 mm’den daha küçük çaplı besleme borularına bağlantısı uygun değildir. Ancak hidrolik hesap ile belirlenmesi durumunda, loop ve grid sistemlerde yangın dolabının bağlandığı sprinkler tesisatı boru çapı 50 mm olabilmektedir.
◗ Sprinkler tesisat borusuna tek bir yangın dolabı bağlantısı durumunda, dolap bağlantı boru uzunluğu 6 m’ye kadar en az 25 mm çapında, 6 m ile 24 m arasında en az 32 mm, 24 m’den fazla ise en az 50 mm olmalıdır.
◗ Sprinkler tesisat borusuna çok sayıda yangın dolabı bağlanıyorsa, yangın dolabı bağlantı borularının en az 50 mm olması tavsiye edilir.