Yağmur Suyu Sistemleri

Modern yaşamın en temel sorunlarından biri de yağış sularının uzaklaştırılmasıdır. Açık yaşam alanlarında, özellikle ani ve şiddetli yağış anlarında, yağış sularının mümkün olan en hızlı şekilde uzaklaştırılması gerekir.

Aksi takdirde sosyal hayatı ciddi şekilde tehdit edecek sorunlar doğurabilmekte, mal ve hatta can kaybına dahi sebep olabilmektedir. Bu nedenle yağış sularının uzaklaştırılması hususu altyapı mühendisliğinde çok dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Yağmur suyu projesi hazırlanmasında öncelikli dikkat edilmesi gereken husus, Proje alanının ve topoğrafyasının iyi etüd edilmesidir. Suyun hareketi proje yapılmadan önce tespit edilmeli, suyun toplanması muhtemel noktalar belirlenmeli muhtemel deşarj noktaları incelenmelidir. Daha sonra bölgenin yağış tekerrür değerleri incelenmeli, uygun abaklardan uygun değerler seçilerek suyun toplanma alanı hesap edilmeli ve suyun ilk bacaya giriş alanı hesaplanmalıdır.

Mümkün olan en kısa sürede şebekede toplanan yağmur sularını deşarj etme prensibine göre hareket edilmelidir. Aksi taktirde yağmursuyu sistemlerinde alan methodu kullanıldığından çaplar bir anda büyüyerek, yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Şebeke çözümünden sonra arazinin yapısına göre cadde ağızlığı tip veya boyuna tip ızgaralar, uygun noktalara yerleştirilerek sistemin maximum verimle çalışması sağlanmalıdır.

Firmamız yağmursuyu şebeke çözümleri hususunda, en uygun hizmeti sunmaktadır.