Scada sistemleri

Hat Basınçlandırma, Kuyu Suları, Su Deposu ve Pompa Terfi Otomasyonlarının işletme yönetimi ve SCADA’sı ile; verilerin takip ve kaydedilmesini sağlayan PLC ve RTU Denetimli Otomasyon Sistemleri, GPRS, Telsiz, Telemetri, Wi-Fi, Radyo Modem, Derin Kuyu Otomasyonlarının Scada sistemlerini tasarlar, üretir, montajını yapar ve servis hizmetlerini verir. ABB RTU, PLC, DCS’lerle dağınık yapıda tasarlanmış SCADA sistemi kolay konfigürasyon ve kolay montaj sağlar.

Temel Bazı Özellikler: Pompaların çalışma sürelerine göre devreye girme ve çıkması, istenilen sırada devreye girip çıkması veya yedekli çalışması ve benzeri konfigürasyonlar mümkündür. Yatak ve Stator ısılarına göre pompaların devre dışı bırakılması ve yerine sıradaki en az kullanımı olan pompanın alınması (ya da yedek) her giren pompanın basınç ve debi değişiminin profiline göre alarm kaydedilmesi mümkündür. Su kuyusu ya da kaynak suyu merkezlerinden su deposu ve pompa istasyonu arasındaki iletişim telsiz, telli ve fiber optik yapılar yardımıyla da sağlanabilir.

Bu sistemlerde; Toplam Transfer Edilen Su Miktarı Takibi, Su Kalitesi Takibi, Klor Dozajlama ve Ölçümü, Yatak Isı Trendleri Takibi, depoların enerji maliyetinin düşük olduğu tarife döneminde doldurulması, bir Branşman noktasına giren ve çıkan su miktarlarından faydalanılarak kaçak tesbiti, tüm sistemin uzaktan elektronik olarak kontrol edilmesi, depo seviyesine göre terfi pompa istasyonlarının otomatik çalışıp durdurulması ve kaydedilen verilerin geriye dönük incelenmesi gibi bilgilerin tamamına ulaşılması mümkündür. Web üzerinden önceden belirlenen bir e-mail adresine arıza maili geçebilir ve aynı anda birden fazla GSM telefona SMS atabilir. HTML yapı sayesinde herhangi bir yerden sisteminizi Ms-IE aracılığı ile denetleyebilir ve arızaları silebilirsiniz. Servis merkezi ADSL Modem ile PLC/RTU/SCADA sisteme bağlanabilir ve her türlü arıza için teknisyene uzaktan yardım edilebilir. Küçük yapılı olması var olan eski sistemleri modernize etmeyi kolaylaştırır. PLC ve RTU programları modül modül tasarlanmıştır. Her bir modül çok uzun dönemler test edilmiş ve kusursuz çalışması garanti edilmiştir. Kullanıcı isteklerine göre kolayca konfigüre edilebilir yapı hızlı ve güvenilirdir. Bu sayede işletme maliyetlerinin düşürülmesi ile kullanıcı şikayetlerinin önüne geçilmiş olur.