İçme Suyu Sistemleri

Yaşam alanlarının en temel ihtiyaçlarının başında hiç kuşku yok ki su kullanımı gelmektedir. Çağın gereksinimleri ve insan ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda görülmektedir ki doğru planlanmayan bir içme suyu şebekesi, telafisi çok zor olan ciddi sorunlar doğurmakta, ihtiyaca hiçbir şekilde tam anlamıyla hizmet edememektedir.

Firmamız; şehir, belde ve özel bölgelerin içme suyu şebekelerinin projelendirme, inşa ve imalatlarında uzun yıllar Proje Müdürü ve Koordinatör sıfatıyla görev yapan kurucu personeli ile bu konuda ciddi tecrübe sahibidir.

Tüm altyapı şebekelerinde olduğu gibi içme suyu şebekelerinin çözümünde bilinmesi gereken ilk husus projenin uygulamasıdır. Uygulama bilmeden hazırlanan bir proje yarım bir proje olarak kabul edilir. Sahadaki ustanın uygulanabilirliğinden projenin genel anlamda sürdürülebilirliğine kadar her detay düşünülmelidir.

Uygulamaya yönelik yapılan etütler ışığında doğru bir taslak hazırlanmalı ve kullanılacak genel ve özel şartnameler göz önünde bulundurularak ilerleyen aşamalara yönelik hazırlıklar yapılmalıdır. Bu aşamada projenin hizmet edeceği bölge üzerinde iyi çalışılmalı, gereksinimler dikkatle hesaplanmalı ve projenin uzun yıllar hizmet edeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki doğru sonuçlara ancak doğru başlangıçlarla ulaşılabilinir.

Doğru bir ön çalışmayla başlanan proje doğru ve en uygun yöntemlerle çözümlenmelidir. Bu nedenle firmamız hidrolik çözümler konusunda azami itina göstermekte ve güncel yazılımlarla en uygun ve en doğru hidrolik çözümleri idarelerine ve müşterilerine sunmaktadır. Yine bu aşamada da en doğru çözümün hem en ekonomik hem mühendislik ve tekniğe en uygun, hem de uygulaması en kolay çözüm olduğu unutulmamalıdır.

Detaylar bir projenin en önemli unsurlarındandır. Detay çözümlerin uygulanabilirliği önemli olduğu gibi, anlaşılabilirliği de önemlidir. Projelerin metraj ve keşifleri de yine güncel yöntemlerle ve şartnamelere uygun hazırlanmalı, uygulamacıya hem uygulama aşamasında hem de hak ediş ve kesin hesap aşamalarında en az külfeti çıkaracak şekilde kurgulanmalıdır.

Firmamız içme suyu şebekeleri hazırlanması hususunda, en uygun hizmeti sunmaktadır.

İçme Suyu İsale Hatlarında Kullanılan Boru Tipleri

Düktil Demir Boru

HDPE Borular

PE Borular

CTP Borular

Çelik Boru